Sponsor Reklam

iklan banner

ÇAĞRI

Sevgili Temel Sağlıkçılar,
Sahada çalışan sağlık profesyonelleri, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra yöneticileri ve akademi arasında köprüler kurmayı, iletişimi güçlendirmeyi ve temel sağlık hizmetleri alanındaki bilimsel üretimi geliştirmeyi amaçlayarak 2003 yılında başlattığımız Temel Sağlık Hizmetleri (TSH) Buluşmalarımızın (Bkz: www.temelsaglikhizmetleri.org) dokuzuncusunu 28-29 Mayıs 2020 tarihinde İzmir’de gerçekleştireceğiz.
9. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması, ülkemiz için demografik gelişmeler sonucunda, yakın gelecekte önemli bir sorun olmaya aday olan “Yaşlı Nüfusta Sağlık Hizmetleri Örgütlenmesi” konusunda tüm tarafların katkılarını alabilmek amacıyla iki günlük bir çalıştay niteliğinde olacaktır. Çalıştay, “Türkiye’de birinci basamakta nasıl bir yaşlı sağlık örgütlenme modeli uygulanmalıdır?” sorusuna yanıt arayacaktır. Uluslararası gelişmeler ışığında, başta birinci basamak alanında çalışan, akademisyen ve uygulayıcılardan oluşan taraflarla konu tartışılacaktır.
Çalıştay’da çalışma grupları yanında, ana uzman oturumları ve yaşlılık konusunda alandaki –yerel yönetimler dâhil- iyi uygulama örneklerine de yer verilecektir.
Bakanlığı ve akademisi ile “birimiz hepimiz için”, 28-29 Mayıs 2020’de İzmir’de görüşmek umuduyla.
Saygı ve sevgilerimizle.

Prof. Dr. Mustafa Tözün
HASUDER Egeli Halk Sağlıkçılar
Dönem Başkanı 
Blogger tarafından desteklenmektedir.