7.TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BULUŞMASI, 2013


7.TSH SEMPOZYUM SUNUMLARI

SAAT
İÇERİK
MODERATÖR / KONUŞMACILAR
08:45-09:00
Kayıt

09:00-09:15
Açılış
Dr.Ziya TAY
09:15-10:45
Birinci oturum:Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Sahada Yaptığı ve Planladığı Çalışmalar ve Sonuçları
 Dr.Ziya TAY 

Isı Takip Sistemleri
Dr.Galip KÖROĞLU

Yaşına Göre Aşılılık
Uzm.Dr.Gonca ATASOYLU

Bebek-Çocuk İzlemleri İçin Web Uygulamaları
Dr.Mustafa SERTEL

Uzm.Dr.Serol DEVECİ

Tartışma

11:15-12:45
İkinci oturum:Ege Bölgesi Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin Eğitim/Araştırma İşbirliği Deneyimleri
Prof.Dr.Mehmet BOSTANCI

İzmir HSM ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Arasında Obezite ile Mücadele Protokolü
Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN

Muğla HSM & Muğla Sıtkı Koçman Üniv.Tıp Fak.Halk Sağlığı AD İşbirliği Deneyimleri (Muğla'da Özürlüler 2007, Çocuklarda Cinsel İhmal ve İstismar, Talasemi, Yatağan'da İshal Salgını)
Uzm.Dr.Mustafa Nuri CEYHAN

Kömür Madeni Çalışanlarında Görülen Dermatozların İncelenmesi
Dr.Ceyda ŞAHAN
İzmir İli Kamu Sağlık Yöneticilerinin Liderlik Davranışları
Dr.Fatma YEŞİLKAYALI

Tartışma

14:00-15:15
Üçüncü oturum:Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Üniversite Araştırma İşbirliği Deneyimleri
Doç.Dr.Bülent KILIÇ

Manisa İli Merkez İlçesi 2011 Yılı Akut MI ve SVO İnsidansının Saptanması -Uzmanlık Tezi
Uzm.Dr.Deniz Utku ALTUN

Manisa İli'nde 2007-2011 Yıllarındaki Özkıyım Girişimlerinin Özellikleri
Dr.Hatice ŞİMŞEK

Manisa İlinde Sağlık ocağı ve Aile hekimliği Dönemlerinin Karşılaştırılması- Doktora Tezi
Celalettin ÇEVİK

Manisa Kent Merkezinde Yaşayan Diyabetli Hastalarda İzlem ve Bakım Niteliğinin Değerlendirilmesi- Uzmanlık Tez Önerisi
Dr.Bahadır DEDE

Tartışma

15:45-16:30
Dördüncü oturum:Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Üniversite Eğitim İşbirliği Çalışmaları
Prof.Dr.Cemil ÖZCAN

Kırsal Hekimlik Stajı Manisa HSM & CBÜTF
Prof.Dr.Erhan ESER

Kırsal Hekimlik Stajı İzmir HSM & DEÜTF
Prof.Dr.Belgin ÜNAL

Tartışma

16:30-17:15
İşbirliği Hedef ve Planları – Forum
Dr.Ziya TAY Prof.Dr.Erhan ESERProf.Dr.Belgin ÜNAL
17:15
Kapanış


Blogger tarafından desteklenmektedir.