Eki 03

ÇAĞRI

Toplum Sağlığı Merkezleri:

Sorunları ve Çözüm Önerileri

Toplantıya en az 3 kayıtlı katılımcı sağlayan:

Halk Sağlığı AD’ları,

Halk Sağlığı Müdürlükleri (HSM),

Tabip Odaları,

Enstitüler,

Dernekler,

Vakıflar,

Halk Sağlığı alanında çalışan diğer tüzel kuruluşlar, toplantının “katkıda bulunan kuruluşlar” listesinde yer alacaklardır. (Katkıda bulunan kuruluşlar için son başvuru tarihi 4 Mart 2016)