Şub 20

9. TSH Buluşmasını İptal Etmek Zorunda Kaldık…

9. TSH Buluşmasını İptal Etmek Zorunda Kaldık…

Gerçek Temel Sağlıkçılardan Özür diliyoruz

 

Değerli Temel Sağlıkçılar (Birinci basamak sağlık çalışanları, Halk Sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığımızın yöneticileri, 9.TSH Buluşması Katılımcıları)

2003 yılında başladığımız Temel Sağlığın aktörlerini birleştirme çabamız, 9. toplantıya dek birçok meslektaşımızın ve sağlık yöneticimizin özverisi ile sürdü. Türkiye'de – başkasının söylediğini dinleyebilen, farklı görüşlerin de tartışılabildiği nadir toplantılardan biri olarak TSH buluşmaları bize hep umut verdi. Ülkemizde çoğu zaman herkesin gördüğü ve kanıksadığı, gözümüzün önündeki olumsuzlukları bu toplantılarda ağır başlılıkla tartıştık ve yine bazen görmezlikten geldiğimiz başarıları alkışladık hep birlikte. Yönetici, saha ve akademi duvarlarını yıktık (geçici bir süreyle de olsa). Biz kimiz peki? Biz, alanda çalışan ebe, hemşire, sosyal çalışmacı, beslenme uzmanı, hekimiz; sağlık bakanlığında merkez teşkilattan taşra teşkilatına yöneticiyiz ve halk sağlığı öğretim elemanıyız…

İşte bu motivasyonla 8. TSH İzmir Buluşmasındaki enerji ve nitelikli katılımla 9. toplantıyı Ankara’da yapmayı düşündük. Hatta Anakara’dan İzmir’e gelen akademisyen dostlarımız da bu gelişmeden hoşnut olduklarını ve mutlaka destek vereceklerini bildirdiler. Anakara’da olmanın temel amacı Bakanlık merkez teşkilattan yöneticilerin de -diğer illerdeki toplantılara geniş yönetici katılımının zorluğu nedeniyle- toplantıya katılımını sağlamaktı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi HS AD, toplantı düzenleme kurulu eş başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan önderliğinde toplantımıza ev sahipliği yapmayı kabul ettiler. Bu önemliydi, çünkü ekonomik zorluklar nedeniyle bir kongre düzenleme şirketiyle anlaşmamız mümkün görünmediğinden gerek salon gerekse insan gücü desteğine gereksinim vardı. 2017 yazında, dernek başkanımız Prof. Dr. Türkan Günay, düzenleme kurulumuzun diğer eş başkanı olan Sayın Prof. Dr. Ayşe Akın hoca’nın da katılımıyla oluşturduğumuz heyetle, dönemin Halk Sağlığı Kurum Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan’ı kongreyle ilgili olarak ziyaret ettik ve Halk Sağlığı kurumunun toplantıya eş düzenleyici olarak katılımı konusunda karşılıklı mutabakat sağladık, çok mutlu olduk. Kurum çok etkin bir katılım yanında mali destek sözü de verdi.  İlan edilen ilk tarih 10-12 Kasım 2017 idi. Ancak hepimizin bildiği KHK sonrasında kurumun kapatılması sürecinde, kurum başkanı ve daha sonra da genel müdür değişti,   bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki uzun süren belirsizlik nedeniyle sahanın toplantıya etkin katılımını gözeterek toplantı tarihini 22-24 Mart 2018’e erteledik.

Toplantımıza Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve Dünya Sağlık Örgütü finansal destek vermeyi taahhüt ettiler, Gazi ÜTF Halk Sağlığı AD da fakülte salonlarını toplantı için rezerve ettirdi. Ocak ayında, düzenleme kurulundan Yrd. Doç. Dr. Lütfi Saltık Demir’in temaslarıyla yeni HS Genel Müdürü’nün toplantıya yakın ilgi gösterdiğini öğrendik ve yeni tarih doğrultusunda SB Halk Sağlığı Genel Müdürü’nden randevu aldık ve Ayşe Akın, Erhan Eser ve Lütfi Saltık Demir’den oluşan bir heyetle genel müdür Dr. Hüseyin İlter'i ziyaret ettik. Genel müdür konuya yakın ilgi gösterdiğini ancak katılımcı ve destekleyici olmak için Bakan onayı almak gerektiği söylemekle birlikte bilimsel programda planlanan oturumlar için kendisi de dahil bir çok isim için onay verdi hatta bazı isimleri kendisi önerdi. Ancak kısa süre sonra bakanlığın –resmen teyit  edilmese de büyük olasılıkla HASUDER’in yakın dönemde yaptığı bir kamuoyu duyurusu nedeniyle- toplantıdan çekildiği bildirildi bize. Daha sonra genel müdürle yaptığımız telefon görüşmelerinde Bakanlık merkezinin toplantıdan çekildiğini, bilimsel program için bildirilmiş olan merkez teşkilattan yöneticilerin de toplantıda yer almayacağını ve kongre öncesi kurs salonlarının da bize verilmeyeceğini öğrendik. Genel müdür taşra örgütünün katılımına karışmayacağını bize söylemiş olsa da izleyen günlerde özellikle Ankara SM Halk Sağlığı başkanlığından konuşmacıların da bakanlığın kararı yüzünden daveti kabul etmedikleri bildirildi.

Düzenleme kurulu olarak yine de toplantıyı gerçekleştirebilir miyiz diye umudumuzu korurken, bu kez de beklenmedik bir olay daha oldu: Gazi Tıp fakültesi dekanının toplantıdan Gazi’nin de aynı gerekçeyle (muhtemelen HASUDER açıklamasının GAZİ TF Halk Sağlığı AD’dan bir öğretim üyesinin dekana bildirilmesi sonucunda) çekildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Sayın Dekanla hemen iletişim kurulup konu hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmesinden sonra, toplantının yapılabileceği ifade edildi. Ancak kısa süre içinde bu kez de Gazi Üniversitesi rektörlüğü,  toplantıya Gazi Üniversitesinin katılımını ve salon rezervasyonlarını (6 salon) iptal etti. Bunun devamında Gazi TF Halk Sağlığı Öğretim üyelerinin (dolayısıyla anabilim dalının tüm katılımcılarının da ) de toplantıdan çekildikleri bize bildirildi.

Bu süreç, toplantıya finansal destek veren Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı ve DSÖ’nün de desteklerini geri çekmesine yol açtı. Düzenleme kurulu başkanları olarak bu gelişmeler ışığında toplantının amaçlarına hizmet edecek nitelikte gerçekleştirilemeyeceğini (özellikle saha katılımını sağlayamama nedeniyle) düşünerek, dahası her koşulda sürecin farkında olmayan diğer illerden alandan katılacak olan meslektaşlarımızı – Sağlık Bakanlığı’nın muhtemel tepkisinden – koruyabilmek amacıyla iptal etmek zorunda kaldık. Ülkemiz adına ve hepimiz adına son derece üzgünüz.

Bu açıklamayı sadece toplantıya katılmak için başvuran, programda konuşmacı olarak davet edilen ya da katılmak üzere hazırlık yapan meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla yapmaktayız.

Anlayışınıza sığınarak…

Saygılarımızla

 

Prof. Dr. Ayşe Akın

Prof. Dr. Erhan Eser

9. TSH Buluşması Düzenleme Kurulu adına