May 01

BİLDİRİLERİ SUNUMU VE POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

BİLDİRİLERİ SUNUMU VE POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

  • SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI (sözel bildiri olarak kabul edilenler için)
  1. Her bir sözel bildiri sunumu için 15 dakikalık süre ayrılmıştır.. Yazarın bildirisini 10 dakikada sunması beklenmektedir. 5 dakika soru ve cevaplara ayrılacaktır.
  2. Yazarlar, sunum süresini dikkate alarak, yeterli sayıda slayt içeren bir power point sunum hazırlamalıdırlar.
  3. Sözel bildiri sunumu yapacak yazarların kendine bildirilen yer ve saatte hazır bulunması önemlidir.
  • POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI
  1. Poster bildiriler, 70cm en, 100cm boy (70X100) olarak hazırlanmalıdır.
  2. Poster bildiride yazı font büyüklüğü bir metre mesafeden okunacak şekilde seçilmelidir.
  3. Poster sahipleri A4 boyutunda ölçeklendirilmiş birer çıktısını poster başında izleyiciler ile paylaşabilir.
  4. Poster başı sunum yapılabilmesi için poster sahiplerinin etkinlik aralarında posterlerinin başında olmaları beklenir.

Nis 14

8.TSH BULUŞMASI İÇİN SON BİLDİRİ GÖNDERİM SÜRESİ 25 NİSAN 2016’YA KADAR UZATILDI

8.Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması için son bildiri gönderim süresi 25 Nisan 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten daha öteye uzatım yapmayacaktır.

İlgilileri duyurulur.

Düzenleme Kurulu

Yeni Resim (48)

Eki 03

ÇAĞRI

Sevgili Temel Sağlıkçılar,

 2003 yılında başlayan Temel Sağlık Buluşmalarımıza uzunca bir aradan sonra tekrar başlıyoruz. Bu yıl nerdeyse Halk Sağlığı Uzmanlarının temel istihdam alanı haline gelmiş olan Tolum Sağlığı Merkezlerini konuşacağız. 6. buluşmamızın sesleniş yazısında kullanmış olduğumuz “Aile Hekimliği Pilot uygulamasının öksüz çocuğu Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM)” ifadesi hala geçerli mi ona bakacağız. Birinci basamak sağlık örgütlenmesi içindeki yeri ve önemi giderek artan TSM’lerinin faaliyetlerinin hedeflerine ne ölçüde ulaştığın ve var olan sorunların nasıl giderebileceği üzerinde çalışacağız. Ayrıca TSM’lerdeki İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ’ni paylaşacağız buluşmamızda.

Bakanlığı ile, akademisiyle “birimiz hepimiz için”, İzmir’de görüşmek umuduyla.. Saygı ve sevgilerimizle.

Düzenleme Kurulu

 

HASUDERTSH logo