ÇAĞRI

Toplantıya Çağrı:

Sevgili Temel Sağlıkçılar,

2003 yılında başlayan Temel Sağlık Buluşmalarımıza Dokuzuncu Buluşma ile devam ediyoruz. Önceki toplantılarımızda daha çok yeter kurumsal işbirlikleri sağlamıştık. Bu kez üst düzey kurumsal işbirliği ile yola çıkıyoruz. HASUDER, Halk Sağlığı Kurumu, Gazi Üniversitesi işbirliğinde, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye bürosunun desteği ile Ankara’da gerçekleştireceğimiz 9. Buluşma daha çok birinci basamakta, süreveyans uygulamaları ve kronik hastalıklar yönetimi gibi operasyonel sorunlara eğilecek. Yine ana odak noktamız Toplum Sağlığı Merkezleri ve bölgesinde yürütülen hizmetler olacak.

Öncekilerde gibi bu toplantımızın da sahada çalışan sağlık profesyonelleri, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra yöneticileri ve akademi arasındaki köprüler kurmaya ve bu iletişimi güçlendirmeye katkıda bulunmasını istiyoruz, bekliyoruz.

İlk çağrımızda belirtmiş olduğumuz toplantı tarihi, bu süreçte çıkan KHK sonucunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı örgütlenmesindeki değişiklik sonucunda yeni yapılanma için gereken 3 aylık süre göz önüne alınarak 22-24 Mart 2018 tarihine ertelenmiştir. Bu ertelemenin temel nedeni, Temel Sağlık Buluşmalarımızda asıl hedefimizin bakanlık bünyesinde alanda görev yapan sağlık çalışanlarının katılımı olmasıdır.

Bu yıl da bir önceki buluşmamızda olduğu gibi TSM’lerdeki İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ’ni paylaşacağız buluşmamızda. Bakanlığı ile, akademisiyle “birimiz hepimiz için”, Ankara’da görüşmek umuduyla.

Saygı ve sevgilerimizle.

9. TSH Düzenleme Kurulu

TSH logo

ÇAĞRI

Sevgili Temel Sağlıkçılar, 2003 yılında başlayan Temel Sağlık Buluşmalarımıza Dokuzuncu Buluşma ile devam ediyoruz. Önceki toplantılarımızda daha çok yeter kurumsal işbirlikleri sağlamıştık. Bu kez üst düzey kurumsal işbirliği ile yola çıkıyoruz. HASUDER, Halk Sağlığı Kurumu, Gazi Üniversitesi işbirliğinde, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye bürosunun desteği ile Ankara’da gerçekleştireceğimiz 9. Buluşma daha çok birinci basamakta, süreveyans uygulamaları …

Devamını oku